PANORAMIC

Den här webbplatsen drivs av vårt företag. På hela webbplatsen hänvisar “vi”, “oss” och “vår” till vårt företag. Vårt företag erbjuder denna webbplats, inklusive all information, alla verktyg och tjänster som finns tillgängliga från denna webbplats till dig som användare, under förutsättning att du accepterar alla villkor, bestämmelser, policyer och meddelanden som anges här.

Genom att besöka vår webbplats och/eller köpa något från oss deltar du i vår “tjänst” och godkänner att vara bunden av följande villkor (“användarvillkor”, “villkor”), inklusive de ytterligare villkor och policyer som det hänvisas till här och/eller som finns tillgängliga via hyperlänkar. Dessa användarvillkor gäller för alla användare av webbplatsen, inklusive, utan begränsning, användare som är webbläsare, säljare, kunder, handlare och/eller innehållsleverantörer.

Läs dessa användarvillkor noggrant innan du går in på eller använder vår webbplats. Genom att få tillgång till eller använda någon del av webbplatsen samtycker du till att vara bunden av dessa användarvillkor. Om du inte godkänner alla villkor i detta avtal får du inte komma åt webbplatsen eller använda några tjänster. Om dessa användarvillkor betraktas som ett erbjudande är acceptansen uttryckligen begränsad till dessa användarvillkor.

Alla nya funktioner eller verktyg som läggs till i den nuvarande butiken kommer också att omfattas av användarvillkoren. Du kan när som helst ta del av den senaste versionen av användarvillkoren på denna sida. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa användarvillkor genom att publicera uppdateringar och/eller ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera denna sida för eventuella ändringar. Din fortsatta användning av eller tillgång till webbplatsen efter att eventuella ändringar har publicerats innebär att du godkänner dessa ändringar.

—-

AVSNITT 1 – VILLKOR FÖR WEBBUTIKEN

Genom att acceptera dessa användarvillkor intygar du att du har uppnått myndighetsåldern i din stat eller provins, eller att du har uppnått myndighetsåldern i din stat eller provins, och att du har gett oss ditt samtycke till att låta minderåriga anhöriga använda denna webbplats.

Du får inte använda våra produkter för olagliga eller otillåtna ändamål och du får inte heller, när du använder tjänsten, bryta mot någon lag i din jurisdiktion (inklusive, utan begränsning, upphovsrättslagar).

Du får inte överföra maskar eller virus eller någon kod av destruktiv karaktär.

En överträdelse eller ett brott mot något av villkoren kommer att resultera i omedelbar uppsägning av tjänsterna.

AVSNITT 2 – VILLKOR

Vi förbehåller oss rätten att när som helst vägra service till vem som helst av vilken anledning som helst.

Du förstår att ditt innehåll (med undantag för kreditkortsinformation) kan överföras okrypterat och inbegriper (a) överföringar över olika nätverk och (b) ändringar för att överensstämma med och anpassa sig till tekniska krav från anslutande nätverk eller enheter. Kreditkortsinformation är alltid krypterad vid överföring över nätverk.

Du samtycker till att inte reproducera, duplicera, kopiera, sälja, återförsälja eller utnyttja någon del av tjänsten, användning av eller tillgång till tjänsten, eller någon kontakt på den webbplats genom vilken tjänsten tillhandahålls, utan uttryckligt skriftligt tillstånd från oss.

De rubriker som används i detta avtal ingår endast för enkelhetens skull och ska inte begränsa eller på annat sätt påverka dessa villkor.

—-

AVSNITT 3 – INFORMATIONENS RIKTIGHET, FULLSTÄNDIGHET OCH AKTUALITET

Vi är inte ansvariga om information som görs tillgänglig på denna webbplats inte är korrekt, fullständig eller aktuell. Materialet på denna webbplats tillhandahålls endast som allmän information och bör inte användas som enda grund för att fatta beslut utan att konsultera primära, mer exakta, fullständiga eller aktuella informationskällor. Det är på egen risk att förlita sig på materialet på denna webbplats.

Denna webbplats kan innehålla viss historisk information. Historisk information är med nödvändighet inaktuell och tillhandahålls endast som referens. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra innehållet på denna webbplats, men vi är inte skyldiga att uppdatera någon information på vår webbplats. Du samtycker till att det är ditt ansvar att övervaka ändringar på vår webbplats.

AVSNITT 4 – ÄNDRINGAR AV TJÄNSTER OCH PRISER

Priserna på våra produkter kan ändras utan föregående meddelande.

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra eller avbryta tjänsten (eller någon del eller något innehåll i den) utan föregående meddelande.

Vi är inte ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för ändringar, prisändringar, avstängning eller upphörande av tjänsten.

—-

AVSNITT 5 – PRODUKTER ELLER TJÄNSTER (om tillämpligt)

Vi har gjort allt vi kan för att så exakt som möjligt visa färgerna och bilderna på våra produkter som visas i butiken. Vi kan inte garantera att visningen av en färg på din datorskärm är korrekt.

Vi förbehåller oss rätten, men är inte skyldiga att begränsa försäljningen av våra produkter eller tjänster till någon person, geografiskt område eller jurisdiktion. Vi kan utöva denna rätt från fall till fall. Vi förbehåller oss rätten att begränsa kvantiteterna av de produkter eller tjänster vi erbjuder. Alla produktbeskrivningar eller produktpriser kan ändras när som helst utan föregående meddelande och efter eget gottfinnande. Vi förbehåller oss rätten att när som helst upphöra med en produkt. Alla erbjudanden om produkter eller tjänster på denna webbplats är ogiltiga där de är förbjudna.

Vi garanterar inte att kvaliteten på någon produkt, tjänst, information eller annat material som du köper eller erhåller kommer att motsvara dina förväntningar eller att eventuella fel i tjänsten kommer att rättas till.

AVSNITT 6 – RIKTIGHET AV FAKTURERINGS- OCH KONTOINFORMATION

Vi förbehåller oss rätten att vägra att godkänna en beställning som har gjorts hos oss. Vi kan, efter eget gottfinnande, begränsa eller annullera köpta kvantiteter per person, per hushåll eller per beställning. Dessa begränsningar kan omfatta beställningar som görs från eller via samma kundkonto, samma kreditkort och/eller beställningar som använder samma fakturerings- och/eller leveransadress. Om vi ändrar eller annullerar en beställning kan vi försöka meddela dig genom att kontakta den e-postadress och/eller faktureringsadress/telefonnummer som du angav när beställningen gjordes. Vi förbehåller oss rätten att begränsa eller förbjuda beställningar som enligt vårt eget gottfinnande verkar vara gjorda av återförsäljare, återförsäljare eller distributörer.

Du samtycker till att tillhandahålla aktuell, fullständig och korrekt inköps- och kontoinformation för alla köp som görs från vår butik. Du samtycker till att snabbt uppdatera din konto- och annan information, inklusive din e-postadress, kreditkortsnummer och utgångsdatum, så att vi kan slutföra dina transaktioner och kontakta dig vid behov.

För mer information, se vår returpolicy.

—-

AVSNITT 7 – VALFRIA VERKTYG

Vi kan ge dig tillgång till verktyg från tredje part som vi inte har någon kontroll över eller något inflytande över.

Du bekräftar och godkänner att vi ger tillgång till sådana verktyg i befintligt skick och i den mån de är tillgängliga, utan några garantier, framställningar eller villkor av något slag och utan någon form av godkännande. Vi har inget ansvar som uppstår till följd av eller i samband med din användning av valfria verktyg från tredje part.

All användning av valfria verktyg som erbjuds via webbplatsen sker helt och hållet på egen risk och enligt eget gottfinnande, och du bör se till att du känner till och godkänner de villkor på vilka verktygen tillhandahålls av den eller de berörda tredjepartsleverantörerna.

Vi kan också i framtiden komma att erbjuda nya tjänster och/eller funktioner via webbplatsen (inklusive lansering av nya verktyg och resurser). Sådana nya funktioner och/eller tjänster kommer också att omfattas av dessa användarvillkor.

AVSNITT 8 – LÄNKAR TILL TREDJE PART

Vissa innehåll, produkter och tjänster som är tillgängliga via vår tjänst kan innehålla material från tredje part.

Länkar från tredje part på denna webbplats kan leda dig till webbplatser från tredje part som inte är anslutna till oss. Vi är inte ansvariga för att undersöka eller utvärdera innehållet eller riktigheten, och vi garanterar inte och kommer inte att ha något ansvar för material eller webbplatser från tredje part eller för material, produkter eller tjänster från tredje part.

Vi är inte ansvariga för eventuella skador eller olägenheter i samband med köp eller användning av varor, tjänster, resurser, innehåll eller andra transaktioner som görs i samband med webbplatser från tredje part. Läs igenom tredje parters policyer och rutiner noggrant och se till att du förstår dem innan du genomför någon transaktion. Klagomål, oro eller frågor om produkter från tredje part bör riktas till den tredje parten.

—-

AVSNITT 9 – KOMMENTARER, ÅTERKOPPLING OCH ANDRA ANVÄNDARINLÄMNINGAR

Om du på vår begäran skickar in vissa specifika bidrag (t.ex. tävlingsbidrag) eller om du utan vår begäran skickar in kreativa idéer, förslag, förslag, planer eller annat material, oavsett om det sker online, via e-post, per post eller på annat sätt (kollektivt kallade “kommentarer”), samtycker du till att vi när som helst och utan begränsning kan redigera, kopiera, publicera, distribuera, översätta och på annat sätt använda alla kommentarer som du skickar in till oss i något medium. Vi har ingen skyldighet och ska inte ha någon skyldighet (1) att hålla kommentarer konfidentiella, (2) att betala ersättning för kommentarer eller (3) att svara på kommentarer.

Vi kan, men har ingen skyldighet att övervaka, redigera eller ta bort innehåll som vi efter eget gottfinnande anser vara olagligt, stötande, hotfullt, ärekränkande, ärekränkande, pornografiskt, obscent eller på annat sätt stötande eller som bryter mot någon parts immateriella rättigheter eller dessa användarvillkor.

Du samtycker till att dina kommentarer inte kränker någon tredje parts rättigheter, inklusive upphovsrätt, varumärken, integritet, personlighet eller andra personliga eller äganderättsliga rättigheter. Du samtycker vidare till att dina kommentarer inte kommer att innehålla ärekränkande eller på annat sätt olagligt, stötande eller obscent material, och inte heller kommer de att innehålla datavirus eller annan skadlig kod som på något sätt kan påverka driften av tjänsten eller någon relaterad webbplats. Du får inte använda en falsk e-postadress, låtsas vara någon annan än dig själv eller på annat sätt vilseleda oss eller någon tredje part när det gäller ursprunget till kommentarer. Du är ensam ansvarig för alla kommentarer som du gör och för deras riktighet. Vi tar inget ansvar för kommentarer som du eller någon tredje part lägger upp.

AVSNITT 10 – PERSONLIG INFORMATION

Inlämning av personlig information via butiken regleras av vår sekretesspolicy. Du kan läsa vår integritetspolicy.

—-

ARTIKEL 11 – FEL, FELAKTIGHETER OCH UTELÄMNANDEN

Ibland kan det finnas information på vår webbplats eller i Tjänsten som innehåller typografiska fel, felaktigheter eller utelämnanden som kan gälla produktbeskrivningar, prissättning, kampanjer, erbjudanden, fraktkostnader för produkter, transittider och tillgänglighet. Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella fel, felaktigheter eller utelämnanden och att ändra eller uppdatera information eller annullera beställningar om någon information i tjänsten eller på någon relaterad webbplats är felaktig, när som helst och utan förvarning (även efter att du har skickat in din beställning) .

Vi åtar oss ingen skyldighet att uppdatera, ändra eller förtydliga någon information i tjänsten eller på någon relaterad webbplats, inklusive, utan begränsning, prisinformation, utom när det krävs enligt lag. Ingen specifik uppdatering eller uppdateringsdatum som tillämpas i tjänsten eller på någon relaterad webbplats ska anses indikera att någon information i tjänsten eller på någon relaterad webbplats har ändrats eller uppdaterats.

AVSNITT 12 – FÖRBJUDEN ANVÄNDNING

Utöver andra förbud som anges i användarvillkoren är det förbjudet för dig att använda webbplatsen eller dess innehåll: (a) för olagliga ändamål; (b) uppmana andra att göra eller delta i olagliga handlingar; (c) bryta mot internationella, federala, provinsiella eller statliga bestämmelser, regler, lagar eller förordningar; (d) bryta mot eller göra intrång i våra immateriella rättigheter eller andras immateriella rättigheter; (e) trakassera, missbruka, förolämpa, skada, smutskasta, förtala, nedvärdera, skrämma eller diskriminera på grundval av kön, sexuell läggning, religion, etnicitet, ras, ålder, nationellt ursprung eller funktionshinder; (f) tillhandahålla falsk eller vilseledande information. (g) ladda upp eller överföra virus eller annan skadlig kod som kommer att eller kan användas på något sätt som påverkar funktionaliteten eller driften av tjänsten eller relaterade webbplatser, andra webbplatser eller Internet, h) samla in eller spåra andras personuppgifter, i) skräppost, phish, pharm, pretext, spindel, crawl eller skrapning, j) för obscena eller omoraliska syften, eller k) störa eller kringgå säkerhetsfunktionerna i tjänsten eller relaterade webbplatser, andra webbplatser eller Internet. Vi förbehåller oss rätten att avsluta din användning av tjänsten eller någon relaterad webbplats om du bryter mot någon av de förbjudna användningarna.

—-

AVSNITT 13 – UTESLUTNING AV GARANTIER, BEGRÄNSNING AV ANSVAR

Vi garanterar inte att din användning av vår tjänst kommer att vara oavbruten, snabb, säker eller felfri.

Vi garanterar inte att de resultat som kan erhållas från användningen av tjänsten kommer att vara exakta eller tillförlitliga.

Du samtycker till att vi från tid till annan kan ta bort tjänsten på obestämd tid eller avbryta tjänsten när som helst utan förvarning.

Du samtycker uttryckligen till att din användning eller oförmåga att använda tjänsten sker på egen risk. Tjänsten och alla produkter och tjänster som tillhandahålls dig via tjänsten tillhandahålls (om inte annat uttryckligen anges av oss) “i befintligt skick” och “i befintligt skick” för din användning, utan några som helst representationer, garantier eller villkor av något slag, uttryckliga eller underförstådda, inklusive alla underförstådda garantier eller villkor för säljbarhet, säljbar kvalitet, lämplighet för ett visst ändamål, hållbarhet, äganderätt och icke-infragmentering.

Under inga omständigheter ska vårt företag, våra direktörer, tjänstemän, anställda, dotterbolag, ombud, entreprenörer, praktikanter, leverantörer, tjänsteleverantörer eller licensgivare vara ansvariga för direkta, indirekta, tillfälliga, straffrättsliga, särskilda eller följdskador, förluster, anspråk eller skador av något slag, inklusive, men inte begränsat till, förlorad vinst, förlorade besparingar, förlorad data, ersättningskostnader eller liknande skador, oavsett om de grundar sig på kontrakt, skadestånd (inklusive vårdslöshet), strikt ansvar eller på annat sätt, som uppstår till följd av användningen av någon av tjänsterna eller någon produkt som köpts med hjälp av tjänsten, eller för något annat anspråk som på något sätt är relaterat till användningen av tjänsten eller någon produkt, inklusive, men inte begränsat till, eventuella fel eller utelämnanden i något innehåll, eller någon förlust eller skada av något slag som uppstått till följd av användningen av tjänsten eller något innehåll (eller produkt) som publicerats, överförts eller på annat sätt gjorts tillgängligt via tjänsten, även om de har informerats om möjligheten till detta. Eftersom vissa stater eller jurisdiktioner inte tillåter uteslutning eller begränsning av ansvar för följdskador eller tillfälliga skador, ska vårt ansvar i sådana stater eller jurisdiktioner begränsas till den högsta tillåtna omfattningen enligt lag.

AVSNITT 14 – ERSÄTTNING

Du samtycker till att ersätta, försvara och hålla vårt företag och våra moderbolag, dotterbolag, dotterbolag, partners, tjänstemän, direktörer, agenter, entreprenörer, licensgivare, tjänsteleverantörer, underleverantörer, leverantörer, praktikanter och anställda skadeslösa från alla anspråk eller krav, inklusive rimliga advokatkostnader, som görs av tredje part på grund av eller som uppstår till följd av din överträdelse av dessa användarvillkor eller de dokument som de innehåller genom hänvisning, eller din överträdelse av någon lag eller en tredje parts rättigheter.

—-

AVSNITT 15 – AVSKILJBARHET

I händelse av att någon bestämmelse i dessa användarvillkor anses vara olaglig, ogiltig eller icke verkställbar ska en sådan bestämmelse ändå vara verkställbar i den utsträckning som tillåts av tillämplig lag, och den icke verkställbara delen ska anses kunna avskiljas från dessa användarvillkor, och ett sådant beslut ska inte påverka giltigheten och verkställbarheten av återstående bestämmelser.

ARTIKEL 16 – UPPSÄGNING

Parternas skyldigheter och ansvar som uppstått före uppsägningsdatumet ska i alla avseenden fortsätta att gälla efter uppsägningen av detta avtal.

Dessa användarvillkor gäller om och tills de sägs upp av dig eller oss. Du kan säga upp dessa användarvillkor när som helst genom att meddela oss att du inte längre vill använda våra tjänster eller när du slutar använda vår webbplats.

Om du, enligt vårt eget gottfinnande, misslyckas, eller om vi misstänker att du har misslyckats med att följa något villkor eller någon bestämmelse i dessa användarvillkor, kan vi också säga upp detta avtal när som helst utan föregående meddelande och du förblir ansvarig för alla belopp som ska betalas fram till och med uppsägningsdatumet; och/eller kan neka dig tillgång till våra tjänster (eller någon del av dem).

—-

AVSNITT 17 – HELA AVTALET

Vår underlåtenhet att utöva eller genomdriva någon rättighet eller bestämmelse i dessa användarvillkor ska inte utgöra ett avstående från en sådan rättighet eller bestämmelse.

Dessa användarvillkor och eventuella driftspolicyer eller regler som vi publicerar på denna webbplats eller i samband med tjänsten utgör hela avtalet och överenskommelsen mellan dig och oss och reglerar din användning av tjänsten och ersätter alla tidigare eller samtidiga avtal, kommunikationer och förslag, muntliga eller skriftliga, mellan dig och oss (inklusive, utan begränsning, alla tidigare versioner av användarvillkoren).

Eventuella tvetydigheter i tolkningen av dessa användarvillkor ska inte tolkas mot den part som har skrivit dem.

AVSNITT 18 – TILLÄMPLIG LAG

Dessa användarvillkor och eventuella separata avtal genom vilka vi tillhandahåller dig tjänster ska regleras av och tolkas i enlighet med USA:s lagar.

AVSNITT 19 – ÄNDRINGAR AV ANVÄNDARVILLKOREN

Du kan när som helst se den senaste versionen av användarvillkoren på denna sida.

Vi förbehåller oss rätten att efter eget gottfinnande uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa användarvillkor genom att publicera uppdateringar och ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera vår webbplats för ändringar. Om du fortsätter att använda eller få tillgång till vår webbplats eller tjänst efter det att ändringar av dessa användarvillkor har publicerats innebär det att du godkänner dessa ändringar.

—-

AVSNITT 20 – KONTAKTINFORMATION

Frågor om användarvillkoren ska skickas via e-post.